Filter by: Subject

Fernando Collor de Mello (1)
Orestes Quercia - Presidente Nacional do PMDB (1)
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro (1)